If You Dig It, Gig It!

En guidad tur i gig-ekonomin.

En ny typ entreprenörer är på frammarsch. De som driver företag inte nödvändigtvis för att det ska växa i termer av antal anställda, för att maximera vinst eller för att i framtiden göra en framgångsrik exit, utan för att kunna göra inspirerande jobb, ha frihet att bestämma var-när-hur och med vem de vill jobba och kunna skapa den livskvalitet de vill ha. Fler och fler väljer att bli anställda av sig själva och söker kortare, tillfälliga uppdrag – gig – snarare än långa tillsvidareanställningar.

Digitaliseringen och globaliseringen har möjliggjort för allt fler att faktiskt välja när-var-hur och med vem de vill jobba. Även om du verkar inom en smal nisch kan du idag nå en stor marknad globalt.

En vanlig missuppfattning är att detta handlar om personer som tvingas frilansa i brist på anställning. Inget kunde vara mer fel. Det är de bästa talangerna som frågar sig varför de ska begränsas av gammalmodiga strukturer och system när det finns ett tydligt alternativ: att giga.

I USA spås 50% av den arbetsföra befolkningen vara frilansare 2020. Vad händer när 50% är anställda av sig själva? Oändliga möjligheter! Men också nya behov och krav.

I föreläsningen ”If You Dig It, Gig It” tas du med på en guidad tur i gig-ekonomin. Du lär dig mer om de viktiga hörnstenarna, får insikt i den nya logik som styr hur vi samverkar och gör business i framtiden och lär dig vikten av att tänka entreprenöriellt – oavsett om du är gigare eller verkar i en större organisation.

Välkommen till gig-ekomin. Där entreprenörer är rockstjärnor och vi alla publik.